Vikas Jersey Dairy Parlour - P

Name: Vikas
Address: 5 th Main RoadVijayanagar,
Velachey,
Chennai 600042
Phone:9789025655

Sri Lakshmi Parlour - AI

Name: Suresh
Address: Aryagowda road, West mamablam
Chennai 600033
Phone:8939892870

JRD2

Name: Karthik
Address: No:6 Kalaigar Kalani Patabiraman
Chennai 500071
Phone:9042788026